ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51