O nas

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku rozpoczęło działalność 33 lata temu - w dniu 1 kwietnia 1983 roku.

    Już od 23 lat przedszkole prowadzi edukację w systemie integracyjnym- jako pierwsze w Płocku i ówczesnym województwie płockim. Od 1 września 1992 roku powstał pierwszy oddział integracyjny dla dzieci z Zespołem Downa. Obecnie mamy już 8 oddziałów integracyjnych, 4 oddziały specjalne dla dzieci z autyzmem i jeden oddział ogólnodostępny. Placówka liczy ogółem 201 dzieci, w tym 54 dzieci niepełnosprawne.

    W naszym przedszkolu pracuje 41 nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie: oligofrenopedagogika, pedagogika integracyjna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna oraz 5 specjalistów: pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy oraz terapeuta Integracji Sensorycznej.

    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową, 18 programów własnych opracowanych przez nauczycieli przedszkola oraz 2 innowacje programowe. Dzieci chętnie również uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań: plastycznym "Plastuś", teatralnym "Puchatki", ekologicznym "Ekoludki", Unii Europejskiej "Mały Europejczyk" oraz Edukacji Regionalnej "Płockie Skrzaty". 

    W przedszkolu prowadzimy zajęcie dodatkowe takie jka: rytmika, taniec, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Ponadto realizowane są zajęcia specjalistyczne z dziećmi niepełnosprawnymi. Są to zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej i psychologicznej, Sl, dogoterapii oraz artterapii.

    Nadrzędnym celem naszej działalności jest pełna integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Wspólne zajęcia, zabawy, wycieczki, występy, sprzyjają nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych. Uwrażliwiają dzieci zdrowe na potrzeby i pomoc niepełnosprawnym.

    Możemy pochwalić się certyfikatem "Przedszkola wspierającego uzdolnienia", który otrzymaliśmy w 2012 roku. Uczestniczyliśmy również w projekcie unijnym pt. "Wesołe przedszkole". Poprzez organizowane w ramach projektu zajęcia plastyczne i teatralne, dzieci nabierały poczucia własnej wartości, rozwijały zainteresowania sztuką, kulturą i teatrem, rozwijały własną inwencję twórczą.

    Bardzo cieszymy się z nowoczesnej bazy lokalowej i dydaktycznej: gabinetów specjalistycznych i sal rehabilitacyjnych, które pozyskaliśmy w marcu 2012 roku dzięki władzom Miasta Płocka i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

    Aby lepiej wykorzystać nowoczesną bazę lokalową od 1 września 2013 r. w naszym przedszkolu uruchomiony został Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, do którego zgłaszają się również dzieci spoza naszego przedszkola.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51