Nasz dzień ramowy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3/4 LETNICH

6:00-8:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci i ich własnej aktywności, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną, zabawy tematyczne, wypowiedzi dowolne na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, zabawa ruchowa

8:00-8:15 - przygotowanie do śniadania

8:15-8:45 - śniadanie - nauka czynności samoobsługowych

8:45-9:00 - mycie zębów

9:00-10:00 - realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia zorganizowane z całą grupą, praca indywidualna z dziećmi niepełnosprawnymi, rytmika, taniec

10:00-11:30 - spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

11:30-11:45 - przygotowanie do obiadu- czynności higieniczne, nauka czystości samoobsługowych

11:45-12:15 - obiad, nauka czynności samoobsługowych

12:15-14:00 - leżakowanie

14:00-14:15 - przygotowanie do podwieczorku

14:15-14:45 - podwieczorek

14:45-17:00 - gry i zabawy ruchowe, -język angielski, -ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich rozwoju, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5/6 LETNICH

6:00-8:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci i ich własnej aktywności, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną, zabawy tematyczne, rozmowy dowolne na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne

8:00-8:15 - przygotowanie do śniadania

8:15-8:45 - śniadanie

8:45-9:00 - mycie zębów

9:00-10:00 - realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia zorganizowane z całą grupą, praca indywidualna z dziećmi niepełnosprawnymi, rytmika, taniec

10:00-11:30 - spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne

11:30-11:45 - przygotowanie do obiadu

11:45-12:15 - obiad

12:15-14:00 - 3/4 latki leżakowanie

12:15-14:00 - 5-6 latki - zabawy i ćwiczenia relaksacyjne w sali i ogródku przedzkolnym, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wiadomości, piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na ogródku przedszkolnym

14:00-14:15 - przygotowanie do podwieczorku

14:15-14:45 - podwieczorek

14:45-17:00 - gry i zabawy ruchowe, -język angielski, -ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich rozwoju, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51