Koncepcja pracy przedszkola

"Osoby upośledzone są źródłem

pokoju i jedności w naszym tak

okrutnie rozdartym świecie

-jeśli tylko zechcemy ich

wysłuchać, pójść z nimi

podzielić z nimi nasze życie."

 

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 33 IM. JEANA VANIER W PŁOCKU

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy,
  • Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego,
  • Statut Przedszkola

 

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1234)

Wizja
Misja

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51