O nas

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku rozpoczęło działalność 33 lata temu - w dniu 1 kwietnia 1983 roku.

    Już od 23 lat przedszkole prowadzi edukację w systemie integracyjnym- jako pierwsze w Płocku i ówczesnym województwie płockim. Od 1 września 1992 roku powstał pierwszy oddział integracyjny dla dzieci z Zespołem Downa. Obecnie mamy już 8 oddziałów integracyjnych, 4 oddziały specjalne dla dzieci z autyzmem i jeden oddział ogólnodostępny. Placówka liczy ogółem 201 dzieci, w tym 54 dzieci niepełnosprawne.

    W naszym przedszkolu pracuje 41 nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie: oligofrenopedagogika, pedagogika integracyjna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna oraz 5 specjalistów: pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy oraz terapeuta Integracji Sensorycznej.

    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową, 18 programów własnych opracowanych przez nauczycieli przedszkola oraz 2 innowacje programowe. Dzieci chętnie również uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań: plastycznym "Plastuś", teatralnym "Puchatki", ekologicznym "Ekoludki", Unii Europejskiej "Mały Europejczyk" oraz Edukacji Regionalnej "Płockie Skrzaty". 

więcej ...
WYDARZENIA

Dni otwarte 2018

Wydarzenia planowane w kwietniu 2018

Wydarzenia planowane w marcu 2018

Wydarzenia planowane w lutym 2018

Wydarzenia planowane w styczniu 2018

Wydarzenia planowane w grudniu 2017

Święto Pluszowego Misia 2017

Pasowanie na Przedszkolaka 2017

Wydarzenia planowane w listopadzie 2018

Mali architekci

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51